ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 491
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 10 ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้าเมือง

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำโดย ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 10 ใน วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณสนามหน้าเมือง

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีโรงเรียนเข้าร่วม 3 โรงเรียนได้แก่  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง  และโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4- 6  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,000 คน โดยรวมตัวกันทำความสะอาด เก็บเศษขยะ  ใบไม้ และพลาสติก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหน้าเมืองให้สะอาดมากยิ่งขึ้น

ข่าว/แสงจันทร์

ตรวจทาน/ฐิตินันท์

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :075-341679
ลงประกาศเมื่อวันที่ :14-01-2019 11:33:37