ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 490
แจ้งประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เนื่องจากขณะนี้ ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ขึ้นต้น 075 ของระบบ TOT มีปัญหาเนื่องจาก บริษัทฯ กำลังดำเนินการเดินสายใหม่และวางระบบใหม่ ทำให้บางช่วงเวลาไม่สามารถติดต่อได้ ซึ่งกองการแพทย์มิได้นิ่งนอนใจ พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาอยู่เสมอ จนขณะนี้ได้เปิดใช้หมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการติดต่อประสานงาน

                ตามรายละเอียดดังนี้

1. งานห้องตรวจปฏิบัติการ (แลบ)                  086-4349474

2. งานเภสัชกรรม                                               086-4349475

3. งานผู้ป่วยนอก                                                086-4349476

4. งานเวชระเบียนผู้ป่วย                                   086-4349477

5. ศูนย์บริการสาธารณสุขคูขวาง                     086-4349478

6. ศูนย์บริการสาธารณสุขโพธิ์เสด็จ               086-4349479

7. ศูนย์บริการสาธารณสุขทุ่งจีน                      086-4349480

8. ศูนย์บริการสาธารณสุขศาลามีชัย               086-4349481

9. ศูนย์บริการสาธารณสุขศรีทวี                       086-4349482

10. งานโครงการ 30,000 เตียง                        086-4349483

11. งานคลินิกคำปรึกษา                                    086-4349484

12.  งานส่งเสริมสุขภาพ                                   088-7573980

13. งานผู้ป่วยใน ชั้น 2 (หญิง)                        087-6600897

14. งานผู้ป่วยใน ชั้น 3 (ชาย)                          088-7573980

15. งานห้องฉุกเฉิน (ER)                                 088-7571274

                ทั้งนี้ กองการแพทย์โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ต้องขออภัยในความไม่สะดวก และหากประชาชนจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรศัพท์ที่หมายเลขดังกล่าว  จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :งานธุรการ กองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :14-01-2019 15:24:36