ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
403      ขอความร่วมมือรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก “ร่วมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก” 10-10-2017 10:06:20
402      ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 10-10-2017 09:52:57
401      สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ 1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการอุปสมบทหมู่ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 06-10-2017 15:42:09
400      การประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม(Mascot) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม ๔ ประการ 21-08-2017 14:40:53
399      ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าประจำเดือนมิถุนายน 2560 09-06-2017 14:53:39
398      ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างงาน ประจำเดือนเมษายน 2560 29-04-2017 08:27:18
395      ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง 20-02-2017 12:27:02
394      ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง 16-01-2017 13:57:31
392      ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดเวลาเปิด-ปิด สถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 27-12-2016 14:26:12
391      สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน 20-12-2016 13:00:37
390      ขอเชิญร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน ปี 2559 และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา 61 โรงเรียน ปี 2559 21-01-2016 07:38:13
389      ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปิดป้ายแสดงราคา 19-01-2016 13:39:48
388      ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบุญบั้งไฟ 06-08-2015 14:34:58
387      กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2558 21-07-2015 16:04:23
386      ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด 22-06-2015 09:01:19
385      สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2558 19-06-2015 09:52:37
384      กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างประเทศ 12-06-2015 10:02:11
383      สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ นัดพบแรงงานนครศรีธรรมราชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 09-06-2015 09:30:58
382      ขอเชิญประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) จังหวัดนครศรีธรรมราช 09-06-2015 08:58:14
381      ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ห้ามมิให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้า 14-05-2015 15:29:56

รวมทั้งหมด 742 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] ถัดไป>>