ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
471      ผลการประกวดประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สดและผลการประกวดกระทงประเภทสวยงามขนาดใหญ่ 23-11-2018 14:10:49
470      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งผู้ประกอบกิจการค้า ต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2562 15-11-2018 10:02:34
469      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดแผนปฏิบัติการดูดล้างท่อระบายน้ำ เพื่อเตรียมการป้องกันน้ำท่วม 14-11-2018 15:30:07
468      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สำนักงานชลประทานที่ 15 เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 13-11-2018 13:37:17
467      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้สนใจร่วมแข่งขันการประกวดกระทงประเภทสวยงามขนาดใหญ่ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ 07-11-2018 14:56:18
466      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้สนใจร่วมแข่งขันการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 07-11-2018 14:55:02
465      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 07-11-2018 14:50:55
464      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 31-10-2018 16:18:40
463      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 22-10-2018 14:24:49
462      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2561 (21 ตุลาคม) 19-10-2018 14:48:40
461      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนประจำปี 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) 19-10-2018 14:22:45
460      จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 19-10-2018 12:05:58
459      สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดระบายตะกอนท่อธาร แก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นแดง 10-10-2018 10:29:46
458      โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 27-09-2018 14:32:51
457      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การสำรวจสภาพพื้นที่ภายในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการสำรวจโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 25-09-2018 10:57:06
456      อุทยานการเรียนรู้เมืองนครนครศรีธรรมราช ( CLP ) จัดกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2561 21-09-2018 14:10:44
455      สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการ 13-09-2018 14:29:26
454      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมส่งหมฺรับและขบวนแห่หมฺรับเข้าร่วมประกวด ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561 12-09-2018 15:12:28
453      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 “ ซิงกอร่าเกมส์ ” 11-09-2018 12:18:55
452      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2561 11-09-2018 11:33:26

รวมทั้งหมด 737 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] ถัดไป>>