ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 493
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง ” รักษาสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง ” รักษาสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชน “แยกขยะก่อนทิ้ง ” และนำหลัก 3 ช ( ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ) มาใช้ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตระหนัก รับผิดชอบในการจัดการขยะมูลฝอย และแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อลดขยะ มลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

                ข่าว/แสงจันทร์

                ตรวจทาน/ฐิตินันท์

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :075-341679
ลงประกาศเมื่อวันที่ :21-01-2019 14:42:49