ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 499
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ “ระเบียงใต้” ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  มอบหมายให้  นายคำมูล  นาสมปอง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ร่วมรายการระเบียงใต้ เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์  2562  ออกอากาศเวลา  11.30-12.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยผู้อำนวยการกองสาธารณสุข  เปิดเผยว่า  ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย กำหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะ เป็นวาระแห่งชาติ  และกระทรวงมหาดไทย  โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนปฏิบัติการ “แยกก่อนทิ้ง” โดยรณรงค์ให้ครัวเรือน ลดปริมาณขยะ  โดยใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะ   ต้นทางของประชาชน  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดย ท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  จึงมีนโยบายในการดำเนินการคัดแยกขยะต้นทาง  การดำเนินการถนนปลอดถังขยะ  และการจัดเก็บขยะตามเวลา โดยในเบื้องต้นจะดำเนินการในถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่ ถนนราชดำเนิน ถนนพัฒนาการคูขวาง และถนนกะโรม  ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการลดจุดวางถังขยะ  วางถังขยะ 3 สี ในจุดที่เหมาะสม  โดยขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง ได้แก่  ถังขยะสีเขียว สำหรับขยะอินทรีย์ย่อยสลายได้  ถังขยะสีเหลือง สำหรับขยะรีไซเคิล  ถังขยะสีน้ำเงิน  สำหรับขยะทั่วไป  ส่วนถังขยะสีแดงนั้น  ทางเทศบาลฯ จะวางในจุดของชุมชนทั้ง 63 ชุมชน เพื่อให้ประชาชนแยกขยะอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฯ ทิ้งในถังขยะสีแดง  ในส่วนของการจัดเก็บขยะนั้น  ขอความร่วมมือประชาชนนำขยะมาทิ้งตามจุดตั้งถังขยะหลัง 18.00 น. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและความสะอาดของบ้านเมือง  ทั้งนี้ ในส่วนของขยะขนาดใหญ่  เช่น กิ่งไม้  ให้โทรแจ้งได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จะได้จัดชุดเฉพาะกิจไปจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ต่อไป  ในส่วนของการดำเนินการจัดการขยะต้นทางนั้น  โครงการต่อไปคือการจัดการขยะชุมชน  โดยทางเทศบาลฯ จะให้ความรู้และขอความร่วมมือในการคัดแยกขยะจากชุมชนในเขตเทศบาลฯ ทั้ง 63 ชุมชน 

                นอกจากนี้  ในส่วนของงานสุขาภิบาลร้านอาหาร ได้ดำเนินการ โครงการร้านอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพประจำปี 2562  ซึ่งจะมีการมอบป้าย อาหารสะอาดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (Clean Food Good Health) ให้กับร้านอาหารซึ่งผ่านการตรวจคุณภาพอาหาร จากสารปนเปื้อน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งป้ายดังกล่าวมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่รับมอบ ซึ่งทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการนี้เป็นประจำทุกปีทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ถึงความสะอาดปลอดภัยของร้านอาหารในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยในปีนี้มีร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์และเข้ารับมอบป้ายดังกล่าวจากท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ในวันที่  12  กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค  และได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมด้วยในวันดังกล่าว

                ในส่วนงานสัตวแพทย์นั้น  ได้มีการออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านตามชุมชน เป็นประจำทุกเดือน การให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ณ สถานพยาบาลสัตว์ทุ่งท่าลาด

ทั้งนี้ ในส่วนประชาชนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถสอบถามได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7534 2880-2 ต่อ 160

ดาวโหลดเอกสาร :219813.jpg
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7534 2880-2 ต่อ 160
ลงประกาศเมื่อวันที่ :06-02-2019 13:20:12