ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 498
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการจัดโครงการร้านอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ

              เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดโครงการร้านอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพประจำปี 2562  ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมแกรนด์ปาร์ค ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหาร สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและควบคุม ดูแล บริหารจัดการ และพัฒนาสถานประกอบกิจการร้านอาหารให้ได้มาตรฐาน ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร รวมถึงประชาชนได้บริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อสุขภาพ

           เวลา 14.00 – 16.00 น. ประธานมอบป้าย อาหารสะอาดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (Clean Food Good Health) ให้กับร้านจำหน่ายอาหารที่ผ่านตามหลักเกณฑ์

              ทั้งนี้ภายในโครงการจะมีการมอบป้าย อาหารสะอาดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (Clean Food Good Health) ให้กับร้านจำหน่ายอาหารที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ สามารถสอบถามลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7534 2880-2 ต่อ 160

 

//  ข่าว สิริญญา

/// ตรวจทาน ฐิตินันท์

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7534 2880-2 ต่อ 160
ลงประกาศเมื่อวันที่ :05-02-2019 15:16:58