ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 506
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย ” ประจำปี 2562

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรม  “วันท้องถิ่นไทย ” ประจำปี 2562

            เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

 กำหนดจัดกิจกรรม “ วันท้องถิ่นไทย ”  ประจำปี 2562โดยมีการจัดพิธีถวายราชสักการะฯ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาล ที่ 5 )  ในวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ( ชั้น 5 )  และจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ดังนี้

 • บริเวณสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 • วัด
 • สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 • สนามหน้าเมือง
 • ศาลาประดู่หก
 • ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
 • พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช
 • สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช
 • สวนสาธารณะ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ '84 ( ทุ่งท่าลาด )
 • ศูนย์จักรกลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
 • โรงสูบน้ำท่าใหญ่
 • ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์
 • สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครศรีธรรมราช

และโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

สำหรับวันท้องถิ่นไทย กำหนดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็น วันท้องถิ่นไทย  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

ข่าว/แสงจันทร์

ตรวจทาน/ฐิตินันท์

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :075-341679
ลงประกาศเมื่อวันที่ :13-03-2019 15:04:59