ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
779       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ห่วงใยประชาชน ขอความร่วมมือเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยช่วงฤดูแล้ง 02-03-2021 09:49:09
778       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมทั้งเตรียมภาชนะเก็บน้ำ และสำรองน้ำประปาไว้ใช้ ในช่วงฤดูแล้ง 01-03-2021 14:13:33
777       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564 01-03-2021 12:01:31
776       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งวิธีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 25-02-2021 16:10:47
775       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งช่องทางการชำระค่าน้ำประปา 24-02-2021 14:46:39
774       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการแจ้งคำร้อง ผ่าน เว็บไซต์ one stop service 23-02-2021 14:13:31
773       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมทั้งเตรียมภาชนะเก็บน้ำ และสำรองน้ำประปาไว้ใช้ ในช่วงฤดูแล้ง 22-02-2021 16:14:59
772       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 19-02-2021 17:11:21
771       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมนั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์ ฟรี 18-02-2021 10:54:20
770       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 17-02-2021 15:16:12
769       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2564 17-02-2021 14:01:24
768       โรงพยาบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดบริการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม ในหญิงไทย ทุกคน ทุกสิทธิ์ ทุกอายุ ฟรี 16-02-2021 16:06:48
767      โรงพยาบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งยกเลิกการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นตาที่นัดไว้ ประจำปี 2564 16-02-2021 12:08:27
766       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เตือนประชาชนระวังอันตรายจากอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564 11-02-2021 09:38:43
765       ผลการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 09-02-2021 11:07:35
764       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดวันเวลา รับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 06-02-2021 12:07:04
763       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งผู้สนใจสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 2 ) สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 01-02-2021 15:42:24
762       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 19-01-2021 15:51:41
761       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี หรือ พิธีทางศาสนา (กรณี งานบวช งานแต่ง งานศพ) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 12-01-2021 15:32:40
760       กองวิชาการและแผนงาน ประกาศปิดให้บริการ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช( CLP ) และพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช 06-01-2021 15:19:32

รวมทั้งหมด 742 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] ถัดไป>>