ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
828        เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองทุนสวัสดิการชุมชน(กองทุนวันละบาท)  กองสวัสดิการสังคม เปิดบริการเฉพาะเบิกค่าจัดการศพ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 21-05-2021 11:10:39
827       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศคำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชและเลขานุการนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 18-05-2021 11:57:16
826       สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศเรื่องมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 14-05-2021 16:37:27
825       ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตนรีนครนครศรีธรรมราช แถลงนโยบายเร่งด่วน 8 ข้อ 14-05-2021 15:37:54
824       สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดให้บริการรับชำระภาษีในทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2564 14-05-2021 14:53:45
823       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 12-05-2021 15:48:02
822       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 11-05-2021 14:18:25
821       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมืองดแสดงความยินดีกับ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 05-05-2021 11:35:50
820       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ฟรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 03-05-2021 14:39:25
819       สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยกระดับการให้บริการด้วยระบบกดบัตรคิวอัตโนมัติ 03-05-2021 09:41:07
817       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับชำระค่าน้ำประปา สำนักการประปา 26-04-2021 13:24:15
816       สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งปิดศูนย์บริการรับชำระค่าน้ำประปา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 30-04-2021 18:42:48
815      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศปิดให้บริการ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช( CLP ) และ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 20-04-2021 15:16:41
814       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการเเจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการเเจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๓ 20-04-2021 13:24:16
813       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยกเลิกการเรียนประพื้นฐานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 16-04-2021 15:48:16
812       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ให้โทรแจ้งรายงานตัวกับ อสม. หรือประธานชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ 09-04-2021 15:51:12
811      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ห่วงใยประชาชน เตือนเดินทางช่วงสงกรานต์อย่างระมัดระวัง พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อย่างเคร่งครัด 09-04-2021 14:42:03
810       สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดให้บริการรับชำระภาษีในทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2564 07-04-2021 15:34:31
809      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขยายกำหนดเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 05-04-2021 15:21:59
808      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน เมษายน 2564 02-04-2021 14:59:58

รวมทั้งหมด 723 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] ถัดไป>>