ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
246      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดงานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช 07-02-2013 22:04:27
245      อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ขอเชิญน้อง ๆ ร่วมโครงการ Movie Valentine Day 06-02-2013 19:30:52
244      ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เตือนประชาชน ระวังการเกิดอัคคีภัยและการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 04-02-2013 11:43:27
243      ขอเชิญร่วมกิจกรรมการกุศล “อาหารอร่อย พลอยได้บุญ” 01-02-2013 09:45:41
242      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว 31-01-2013 14:51:06
241      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมงานฉลองเทศกาล ตรุษจีนไชน่าทาวน์ เมืองนคร 2013 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2556 31-01-2013 11:38:02
240      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนที่รักการถ่ายรูปร่วมเข้าประกวดถ่ายภาพ“ ชีวิตสัตว์ในทุ่งท่าลาด ” 29-01-2013 14:24:16
239      เทศบาลนครนครศรีฯขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี ร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนมกราคม 2556 23-01-2013 09:34:47
237      CLP ขอเชิญน้อง ๆ ร่วมโครงการ Kiddy Create ประดิษฐ์ตุ๊กตาแสนสวยด้วยผ้า 20-01-2013 11:59:35
236      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทำการระบายตะกอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา 22-01-2013 12:02:00
234      วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz. ลงพื้นที่ตะลุยชุมชนหน้าสถานีรถไฟเขตสะพานยาว เขต 3 ณ ศาลาชุมชนซอย 4 ในวันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคมนี้ 16-01-2013 11:05:18
233      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯของนักเรียนสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 15-01-2013 16:14:27
232      ขอเชิญร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติประจำปี 2556 14-01-2013 14:44:05
231      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว 14-01-2013 14:40:19
225      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศชื่อผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมตั้งชื่อลูกกวางรูซ่า 10-01-2013 16:02:27
223      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณที่ได้มอบที่ดิน เพื่อทำประโยชน์แก่เทศบาลนครนครศรีฯ 15-01-2013 12:22:04
222      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช องค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานฉลองเทศกาล “ตรุษจีนปีมะเส็ง 2013” 8-10 กุมภาพันธ์ 2556 09-01-2013 11:37:48
220      ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2556 11-01-2013 11:35:31
219      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว 09-01-2013 16:10:21
218      สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง 04-01-2013 14:40:04

รวมทั้งหมด 707 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] 33 [ 34 ][ 35 ][ 36 ] ถัดไป>>