ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
281      นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานโครงการสมัชชาหมู่บ้าน/ ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ในวันที่ 10 เมษายน 2556 นี้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 05-04-2013 14:36:50
280      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2556 04-04-2013 16:53:29
279      สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง 04-04-2013 16:43:59
278      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดตั้งหน่วยบริการความปลอดภัยถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556 02-04-2013 14:20:16
277      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจักกิจกรรมเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร 2556 ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2556 ณ สวนศรีธรรมาโศกราช 02-04-2013 12:30:30
276      สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมปลูกป่าทดแทน 28-03-2013 15:47:16
275      ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 28-03-2013 10:29:00
274      วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz. ลงพื้นที่ตะลุยชุมชนไสเจริญ เขต 4 ณ ซอยปากพลี ในวันอาทิตย์ ที่ 31มีนาคมนี้ 28-03-2013 10:28:06
273      ขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี ร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือน มีนาคม 2556 26-03-2013 18:29:15
272      โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการรณรงค์พิชิตโรคอ้วน – ลดพุง เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม. ) แห่งชาติ ประจำปี 2556 22-03-2013 19:02:44
271      ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ ล้างสุขาพร้อมกัน.. รับวันสงกรานต์ 22-03-2013 17:24:05
270      วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz. ลงพื้นที่ตะลุยชุมชนการเคหะฯ เขต 1 ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนการเคหะฯ ในวันอาทิตย์ ที่ 24มีนาคมนี้ 21-03-2013 17:34:48
269      ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมรารินีนาถ พ.ศ. 2556 ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 18-03-2013 14:06:44
268      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว 13-03-2013 19:33:31
267      ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ สามเณร ภิกษุณี สามเณรี วันที่ 13 มีนาคม 2556 12-03-2013 12:54:25
266      วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz. ลงพื้นที่ตะลุยชุมชนพะเนียด ซอยวิกคงส์ เขต 3 ในวันอาทิตย์ ที่ 10 มีนาคมนี้ 08-03-2013 18:41:25
265      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจักกิจกรรมเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร 2556 ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2556 ณ สวนศรีธรรมาโศกราช 07-03-2013 17:32:38
264      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอแสดงความยินดีกับ นางกานดา วิริยากุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัยได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 1 ใน 12 ราย ทั่วประเทศ 05-03-2013 19:19:28
263      โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพในพระบรมราชินูปถัมภ์รับสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น 05-03-2013 19:02:19
262      การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ 05-03-2013 18:32:23

รวมทั้งหมด 741 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ] 33 [ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] ถัดไป>>