ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
509      สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปรับปรุงถนนและตีเส้นจราจร 19-03-2019 11:53:46
508      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 19-03-2019 10:24:41
507      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย รณรงค์ มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ” 13-03-2019 15:29:23
506      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย ” ประจำปี 2562 13-03-2019 15:04:59
505      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 05-03-2019 16:12:26
504      การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 28-02-2019 11:20:37
503      ประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงฤดูแล้ง 26-02-2019 14:24:32
502      สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งช่องทางชำระค่าน้ำประปา 26-02-2019 11:08:50
501      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 20-02-2019 10:51:49
500      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 20-02-2019 10:05:57
499      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรายการ “ระเบียงใต้” ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช 06-02-2019 13:20:12
498      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการจัดโครงการร้านอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ 05-02-2019 15:16:58
497      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมงานวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2562 04-02-2019 16:47:53
496      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ องค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนนครศรีธรรมราช จัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เมืองนคร ประจำปี 2562 01-02-2019 15:05:04
495      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 23-01-2019 15:01:57
494      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือนมกราคม 2562 21-01-2019 15:32:53
493      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง ” รักษาสิ่งแวดล้อม 21-01-2019 14:42:49
492      โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 10 ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้าเมือง 14-01-2019 11:33:37
491      โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 10 ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้าเมือง 14-01-2019 11:33:37
490      แจ้งประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 14-01-2019 15:24:36

รวมทั้งหมด 742 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] ถัดไป>>