ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
564      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี ) 07-08-2019 10:56:26
563      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมพิธีทิ้งกระจาดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 “ เสริมความรุ่งเรือง ทำบุญเมืองนคร ขอพรพ่อจตุคาม ” วันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 02-08-2019 15:46:45
561      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมพิธีเปิดงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 “ เสริมความรุ่งเรือง ทำบุญเมืองนคร ขอพรพ่อจตุคาม ” วันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2562 02-08-2019 14:15:54
560      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว ประจำเดือน สิงหาคม 2562 02-08-2019 11:45:39
559      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอแจ้งปิดระบบเพื่อติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการจัดทำระบบให้บริการประชาชนทางด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2562 31-07-2019 11:09:39
557      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 31-07-2019 09:37:25
556      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี ) 30-07-2019 17:12:00
554      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 25-07-2019 16:27:47
553      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการรณรงค์ป้องโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 24-07-2019 14:04:46
552      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ รูปแบบบรรยากาศ พลังงาน พลังรัก พลังใจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ในวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 24-07-2019 11:55:36
550      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม บรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานในองค์กร “Say No To Foam ” 23-07-2019 16:01:27
549      การส่งญัตติ การประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 23-07-2019 10:17:52
548      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ตั้งแต่บัดนี้ – 4 สิงหาคม 2562 23-07-2019 08:46:15
547      ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 22-07-2019 11:13:21
546      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายอาหาร อบรมโครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19-07-2019 17:35:35
545      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือน กรกฎาคม 2562 15-07-2019 21:46:38
544       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวน บริษัท ห้างร้าน และประชาชน ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมประดับธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562 ตั้งแต่บัดนี้ – 4 สิงหาคม 2562 10-07-2019 23:36:01
543      ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2562 10-07-2019 22:29:49
542      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมโครงการ “จิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ” 09-07-2019 17:45:55
541      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 09-07-2019 16:44:55

รวมทั้งหมด 723 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] ถัดไป>>