ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
536      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชุมประชาคมในการคัดเลือกคณะกรรมการโครงการ SML 23-02-2006 02:05:56
535      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือน มิถุนายน 2562 26-06-2019 09:43:57
533      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมรณรงค์ โครงการป้องกันควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค 24-06-2019 10:42:05
532      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รณรงค์ มาตราการ 5 ป.1 ข. กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก 17-06-2019 14:11:56
531      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชน ชม ชิม ช้อป ตลาดนัดผู้สูงอายุ 04-06-2019 09:52:47
530      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 30-05-2019 14:23:13
527      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 27-05-2019 14:00:24
526      ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมและฟื้นฟูศักยภาพ ในการประกอบอาชีพของคนพิการในเขตเทศบาล 23-05-2019 14:47:14
525       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “ทำความดีเพื่อพ่อ”ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 16-05-2019 14:16:28
524      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมสวดมนต์ ฟังธรรม และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา 10-05-2019 14:52:10
523      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการคนรักคลองทำความดีถวายองค์ราชันย์ ในวันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562 08-05-2019 19:12:07
522      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือน พฤษภาคม 2562 22-04-2019 13:40:35
521      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือน เมษายน 2562 17-04-2019 11:33:14
520      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ไทย 10-04-2019 14:58:46
519      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการรณรงค์ป้องโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว 09-04-2019 13:28:18
518      โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครนักเรียนนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 05-04-2019 10:25:56
517      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562 และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 01-04-2019 15:13:59
516      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช( CLP) จัดกิจกรรมตลอดเดือน เมษายน 2562 01-04-2019 15:08:42
515      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนประชาชน ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ประจำปี 2562 01-04-2019 10:03:31
514      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 26-03-2019 11:31:32

รวมทั้งหมด 699 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] ถัดไป>>