ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
660      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดศูนย์จัดทำหน้ากากอนามัยในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 21-03-2020 15:39:17
659      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศงดจัดกิจกรรมเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร ประจำปี 2563 07-03-2020 11:27:26
658      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน มีนาคม 2563 05-03-2020 14:48:16
657      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 27-02-2020 11:22:43
656      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอแจ้งขั้นตอนจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 27-02-2020 10:38:00
655      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 17-02-2020 14:54:21
653      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563 11-02-2020 16:45:22
651      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนชมขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 03-02-2020 15:30:02
650      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 31-01-2020 15:07:30
649      การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ส.ป.ก 31-01-2020 14:59:33
648       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือน มกราคม 2563 29-01-2020 16:08:12
647      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2 -8 กุมภาพันธ์ 2563 29-01-2020 15:58:32
646      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ รูปแบบ “มาฆบูชา บุญแห่งรัก” ประจำเดือนมกราคม 2563 ในวันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 29-01-2020 10:25:35
645      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 29-01-2020 11:17:36
644      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 27-01-2020 13:48:08
643      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์ ประจำปี 2563 24-01-2020 16:17:55
642      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 06-01-2020 11:14:36
641      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการนั่งสามล้อกินลม ชมสวนสมเด็จฯ และกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและอนุรักษ์สามล้อถีบเมืองคอน 03-01-2020 11:00:50
640      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากคอสะพานข้ามคลองทุ่งปรัง บริเวณวัดศรีทวี ไปจนถึงปากซอยถินอุทิศ 02-01-2020 14:48:26
639      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 “นครระยองเกมส์” 26-12-2019 15:42:57

รวมทั้งหมด 723 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] ถัดไป>>