ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
691      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 24-08-2020 13:42:16
690      สำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนน ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนกะโรม 20-08-2020 11:03:50
689      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครหมฺรับและขบวนแห่หมฺรับ ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ – 10 กันยายน 2563 19-08-2020 16:11:09
688       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 14-08-2020 11:03:50
687      กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งประชาสัมพันธ์มายังผู้สูงอายุและผู้พิการที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อทราบ 10-08-2020 10:40:26
686      การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 06-08-2020 15:55:34
685      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในวัดต่างๆในเขตเทศบาล 24-07-2020 16:07:01
684      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน สิงหาคม 2563 24-07-2020 16:06:03
683      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมงานฉลองสมโภชศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 03-08-2020 10:53:37
682      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 14-07-2020 14:26:53
681      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 10-07-2020 15:46:38
680      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน มิถุนายน 2563 16-06-2020 10:16:09
679      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในวัดต่างๆในเขตเทศบาล 16-06-2020 10:15:03
678      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 12-06-2020 14:08:30
677      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่องกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในตลาดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ตลาดคูขวาง) 08-06-2020 10:11:14
676      
675      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำนวยความสะดวกแก่ประชนในการแจ้งคำร้อง ผ่าน เว็บไซต์ One Stop Service 20-05-2020 15:23:34
674      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศงดให้บริการ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช( CLP ) และพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2563 20-05-2020 10:12:58
673      รายงานการส่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ประจำวันที่ 22 เมษายน 2563 24-04-2020 12:59:09
672      รายงานการส่งน้ำเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ประจำวันที่ 20 เมษายน 2563 23-04-2020 09:34:42

รวมทั้งหมด 714 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] ถัดไป>>