ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
325      เทศบาลนครนครศรีฯขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี ร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนสิงหาคม 2556 28-08-2013 11:56:51
324      นายกเทศมนตรี ฯ กำชับกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมเร่งส่งเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นยุงในเขตพื้นที่ทั่วเขตเทศบาล 21-08-2013 13:07:27
323      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชตั้งเป้า มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่มีจริยธรรมในการให้บริการประชาชน จัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร 13-08-2013 14:36:08
322      ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6 เวลา 09.00 น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ( ชั้น 5 ) 09-08-2013 12:57:54
321      เทศบาลนครนครศรธรรมราช ส่งนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครฯ เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้าร่วมการประกวด / แข่งขันในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2556 08-08-2013 10:57:55
320      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดประวัติศาสตร์การเสวนา ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชพบ กูรู ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ตัวจริงเสียงจริง 3 สิงหาคม 56 นี้ 26-07-2013 16:27:12
319      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการนครเมืองสะอาด Nakhon clean city กิจกรรมรณรงค์ทิ้งขยะเป็นเวลา 16-07-2013 15:13:13
318      สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง 12-07-2013 14:36:49
317      โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อาสาสมัครสาธารณะสุข (อสม.) ประจำปี 2556 01-07-2013 09:46:49
316      ขอเชิญนิสิตนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการการประกวดวาดภาพประจำปี ศิลป์รักษ์โลก ครั้งที่ 4 27-06-2013 13:55:50
315      ขอเชิญร่วมอบรมทางด้านสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยภายในเขตเทศบาล 29-06-2013 10:54:58
314      ขอเชิญชวนขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยเพื่อชดเชยการปรับราคาก๊าซหุงต้ม 25-06-2013 16:34:20
313      วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว ประกาศประจำเดือนมิถุนายน 2556 07-06-2013 17:13:28
312      สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดรับแบบคำร้องขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 06-06-2013 14:33:00
311      ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 07-06-2013 10:27:39
310      สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง 06-06-2013 10:55:38
309      ขอความร่วมมือการเข้า - ออกค่ายวชิราวุธ 03-06-2013 17:11:31
308      สำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอแจ้งหลักเกณฑ์การขออนุญาตการก่อสร้างอาคารในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 29-05-2013 16:01:45
307      อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ขอเชิญน้องๆร่วมสนุกกับโครงการ ปัญญามาโชว์ 29-05-2013 15:35:38
306      อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช แบ่งปันความสุข กับโครงการปันรักให้น้อง 29-05-2013 15:35:00

รวมทั้งหมด 722 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] 30 [ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] ถัดไป>>