ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 337
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการร้านค้า ต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบการค้า ประจำปี 2557
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการร้านค้า ต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบการค้า ประจำปี 2557 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอแจ้งมายังผู้ประกอบการร้านจำหน่าย ,ร้านขายของชำ , ตลาดเอกชน , กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ท่านดำเนินการอยู่ จะหมดอายุในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอความร่วมมือมายังท่านผู้ประกอบการทุกท่านมายื่นคำร้องขอต่อใบอนุญาต ขอมีหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่สะสมอาหาร และชำระค่าธรรมเนียม ประจำปี ๒๕๕๗ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ ในกรณีที่ท่านมิได้ดำเนินการต่อใบอนุญาตขอมีหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่สะสมอาหารภายในระยะเวลาที่กำหนด และท่านยังดำเนินการประกอบกิจการค้าดังกล่าวอีกต่อไป ท่านจะมีความผิดฐานประกอบกิจการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต และหากท่านมิได้ชำระค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระเว้นแต่ท่านจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการค้าดังกล่าวก่อนกำหนดการชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งจะมีโทษฐานตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ที่ 075-342880-2 , 075-345540-1 ต่อ 117, 129 โทรสาร 075-347405 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ลงประกาศเมื่อวันที่ :11-11-2013 16:14:47