ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 334
โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านเกณฑ์การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) บันไดขั้นที่ 1 สู่ HA
รพ.เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รับมอบกิตติกรรมประกาศ บันไดขั้นที่ 1 สู่ HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการยืนยันว่า โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้นำแนวทางการพัฒนาคุณภาพในบันไดขั้นที่ 1 สู่ HA มาปฏิบัติด้วยความเข้าใจ มีการนำประเด็นปัญหา ข้อขัดข้องและเหตุการณ์ที่ไม่พึ่งประสงค์ต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกัน และเกิดการเรียนรู้มาเป็นลำดับ เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) กำหนดไว้ สำหรับ แนวทางสู่ความสำเร็จของสถานพยาบาลในบันไดขั้นที่ 1 สู่ HA เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับกระบวนการเรียนรู้ สร้างหลักประกันสุขภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย ซึ่งทางโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พร้อมรับการประเมินสู่บันไดขั้นที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน 2556 นี้ ต่อไป เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :11-10-2013 14:17:59