ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
305       อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กับโครงการ Soundtrack Film 29-05-2013 15:34:13
304      วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว ประกาศประจำเดือนมิถุนายน 2556 28-05-2013 11:52:34
301      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน 25 พฤษภาคม ออกหน่วยบริการ ในชุมชนลูกแม่อ่างทอง 20-05-2013 15:31:08
300      ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาธรรม “เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก” ณ ลานพุทธภูมิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) 17-05-2013 15:01:00
299      ขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบ 75 ปี โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 16-05-2013 15:49:16
298      สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานนัดพบแรงงานใหญ่ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมทวินโลตัส 14-05-2013 16:26:26
296      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รณรงค์ เก็บ และทิ้งขยะ ให้เป็นเวลา 23-08-2013 11:09:38
295      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในชุมชน 11 พฤษภาคม ออกหน่วยบริการ ณ ชุมชนกรแก้ว 08-05-2013 16:24:30
294      เชิญชมการแข่งขันทักษะทางวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2556 “นครวิชาการ” 07-05-2013 15:50:14
293      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว 03-05-2013 11:39:43
292       ศูนย์เรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชน GLC เชิญชวนประชาชนและชุมชนที่สนใจ ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช 30-04-2013 17:50:03
291      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่สามเณร จำนวน ๙๙ รูป 25-04-2013 17:17:35
290      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดพิธีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2556 23-04-2013 15:09:58
289      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล นำสุนัขละแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดได้ฟรี ณ ห้องศูนย์อบรมวิเคราะห์สารเคมี สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 23-04-2013 10:13:10
288      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 2 ) โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 “นครวิชาการ” 22-04-2013 17:40:47
287      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนเมษายน 2556 19-04-2013 12:33:20
286      สำนักปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนำส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงาน, ลูกจ้าง ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและผลงานในการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 25-04-2013 10:34:27
285      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมแข่งขันเรือเพรียว ประจำปี 2556 17-04-2013 12:05:58
284       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนตักบาตรวันปีใหม่ไทย 09-04-2013 13:03:09
283      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร 2556 ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2556 ณ สวนศรีธรรมาโศกราช 09-04-2013 13:19:02

รวมทั้งหมด 722 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31 [ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] ถัดไป>>