ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
255      ขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี ร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 22-02-2013 12:07:13
254      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจะทำการเปิดสะพานราเมศวร์เพื่อให้รถสัญจร ไป- มา ได้ในวันที่ 20 มีนาคม 2556 นี้ 21-02-2013 16:29:22
253      ขอเชิญร่วมโครงการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 1,250 รูปถวายเป็นพุทธบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 18-02-2013 16:17:53
252      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ 2556 18-02-2013 16:23:09
251      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว 14-02-2013 19:23:12
250      ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณี “สวดด้าน” ประจำปี 2556 14-02-2013 19:09:04
249      โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1( เกรด 7) ประจำปีการศึกษา 2556 12-02-2013 16:59:26
247      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดชุมชนหอไตร ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 12-02-2013 12:15:32
246      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดงานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช 07-02-2013 22:04:27
245      อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช ขอเชิญน้อง ๆ ร่วมโครงการ Movie Valentine Day 06-02-2013 19:30:52
244      ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เตือนประชาชน ระวังการเกิดอัคคีภัยและการเกิดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 04-02-2013 11:43:27
243      ขอเชิญร่วมกิจกรรมการกุศล “อาหารอร่อย พลอยได้บุญ” 01-02-2013 09:45:41
242      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว 31-01-2013 14:51:06
241      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกับองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมงานฉลองเทศกาล ตรุษจีนไชน่าทาวน์ เมืองนคร 2013 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2556 31-01-2013 11:38:02
240      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนที่รักการถ่ายรูปร่วมเข้าประกวดถ่ายภาพ“ ชีวิตสัตว์ในทุ่งท่าลาด ” 29-01-2013 14:24:16
239      เทศบาลนครนครศรีฯขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี ร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนมกราคม 2556 23-01-2013 09:34:47
237      CLP ขอเชิญน้อง ๆ ร่วมโครงการ Kiddy Create ประดิษฐ์ตุ๊กตาแสนสวยด้วยผ้า 20-01-2013 11:59:35
236      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทำการระบายตะกอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา 22-01-2013 12:02:00
234      วิทยุชุมชนเทศบาลนครนครศรีฯ FM 88.5 MHz. ลงพื้นที่ตะลุยชุมชนหน้าสถานีรถไฟเขตสะพานยาว เขต 3 ณ ศาลาชุมชนซอย 4 ในวันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคมนี้ 16-01-2013 11:05:18
233      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯของนักเรียนสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 15-01-2013 16:14:27

รวมทั้งหมด 742 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31 [ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] ถัดไป>>