ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 327
ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทุกการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2556
ตามที่มูลนิธิร่มฉัตร ได้อุปถัมภ์การดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร ผู้ที่ได้คะแนนรับทุนการศึกษา จำนวน 12 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้ รางวัลประเภทชมเชยเพชรยอดมงกุฎทุนการศึกษา 3,000 บาท โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงนิกานต์ จรเสมอ 2. เด็กชายปธานิน จุลสุรางค์ 3. เด็กชายชิรวัฒน์ บุญยารุณ การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 10 ประกาศผลการแข่งขัน ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3 ) * โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง * 1. เด็กหญิงณัฐนรี ทิพย์ดวง รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง 2. เด็กหญิงมุขอันดา ธิบดี รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน 3. เด็กหญิงอัชญา เรืองรัตน์ รางวัลชมเชยเพชรยอดมุงกุฎ * โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ * 1. เด็กหญิงชุติกานต์ บุญนำ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง 2. เด็กหญิงนันทวัน ลิ่มตระกูล รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ • รางวัลชนะเลิศประเภททีม โปรแกรม Painting ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 1. เด็กชายอนิวัฒน์ โพธ์งามพริ้ง 2. เด็กชายอภิภู แก้วประจุ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :19-09-2013 16:05:53