ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
868       สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 08-02-2022 10:02:04
867       งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน งดให้บริการ วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 (วันนี้) 07-02-2022 12:08:13
866      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เก็บขนขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ และของเหลือใช้ 13-01-2022 10:33:21
865       งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ขอความร่วมมือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ให้้มาเฉพาะผู้ติดต่อราชการเท่านั้น 11-01-2022 16:29:48
864       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองทุนสวัสดิการชุมชน(กองทุนวันละบาท) กองสวัสดิการสังคม แจ้งปรับเวลาให้บริการทุกประเภท โดยเปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 น.-14.30 น. และงดรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน(กองทุนวันละบาท) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 11-01-2022 16:28:40
863       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ติดตามการขยายเส้นทาง เพื่อการเทขยะเข้าด้านใน ณ ลานเทขยะกองขยะทุ่งท่าลาด 31-12-2021 17:13:18
862      กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาล ทั้ง 67 ชุมชน 15-12-2021 15:58:20
861      มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 03-12-2021 12:23:44
860      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร ถนนเทวบุรี 23-11-2021 17:27:27
859      รายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11-10-2021 14:09:38
858      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการบริการเก็บขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่และของเหลือใช้ 05-10-2021 10:21:17
857       สำนักคลังเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งงดบริการรับชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 4-17 ตุลาคม 2564 04-10-2021 14:44:21
856      ประชาสัมพันธ์การสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ ผ่านเว็บไซต์เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 15-09-2021 16:26:07
855      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการเก็บขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ 30-08-2021 16:28:37
854      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พัฒนาเก็บกิ่งไม้ เศษวัสดุ และตัดหญ้า 02-09-2021 12:54:10
853      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดูดล้างท่อระบายน้ำ 30-08-2021 16:02:37
852      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนให้กับชุมชน 30-08-2021 12:04:12
851       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ฉีดล้างทำความสะอาดถนน 27-08-2021 16:21:54
850       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะใส่ถุงดำ วางตามจุดที่กำหนด 27-08-2021 16:04:40
849       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 04-08-2021 10:22:39

รวมทั้งหมด 723 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] ถัดไป>>