ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
820       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ฟรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 03-05-2021 14:39:25
819       สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยกระดับการให้บริการด้วยระบบกดบัตรคิวอัตโนมัติ 03-05-2021 09:41:07
817       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับชำระค่าน้ำประปา สำนักการประปา 26-04-2021 13:24:15
816       สำนักการประปา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งปิดศูนย์บริการรับชำระค่าน้ำประปา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 30-04-2021 18:42:48
815      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศปิดให้บริการ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช( CLP ) และ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 20-04-2021 15:16:41
814       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการเเจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการเเจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๓ 20-04-2021 13:24:16
813       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ยกเลิกการเรียนประพื้นฐานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 16-04-2021 15:48:16
812       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ให้โทรแจ้งรายงานตัวกับ อสม. หรือประธานชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ 09-04-2021 15:51:12
811      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ห่วงใยประชาชน เตือนเดินทางช่วงสงกรานต์อย่างระมัดระวัง พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อย่างเคร่งครัด 09-04-2021 14:42:03
810       สำนักการคลัง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดให้บริการรับชำระภาษีในทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง เดือนพฤษภาคม 2564 07-04-2021 15:34:31
809      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขยายกำหนดเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 05-04-2021 15:21:59
808      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน เมษายน 2564 02-04-2021 14:59:58
807      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ทราบ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องวิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ 02-04-2021 14:59:04
806       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 01-04-2021 15:07:18
805      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย และเชิญชมขบวนพิธีแห่ฉลองโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 31-03-2021 13:40:45
804       โรงเรียนผู้ใหญ่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 31-03-2021 12:31:01
803       เทศบาลนครนครศรีธรรมราชห่วงใยประชาชน ขอความร่วมมือ ร่วมป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ภัยร้ายช่วงหน้าร้อน 30-03-2021 15:37:27
802       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน เมษายน 2564 30-03-2021 13:04:09
801       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ห่วงใยประชาชน ขอความร่วมมือเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยช่วงฤดูแล้ง 30-03-2021 09:40:45
800       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 29-03-2021 13:48:13

รวมทั้งหมด 742 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] ถัดไป>>