ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 912
รับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกสอนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (กีฬาฟุตบอล) และการรับสมัครเข้าร่วมโครงการต้นกล้ามวยไทย

             ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการฝึกสอนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (กีฬาฟุตบอล) และจัดโครงการต้นกล้ามวยไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด และพัฒนาทักษะด้านกีฬาของเด็กและเยาวชน ให้มีความชำนาญสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพ

        ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกสอนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (กีฬาฟุตบอล) และโครงการต้นกล้ามวยไทย โดยรับสมัครโครงการละ 120 คน แบ่งเป็น 4 สนาม สนามละ 30 คน ทั้งนี้ในการเข้าร่วมโครงการฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตามรายละเอียดประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ดาวโหลดเอกสาร :pdf24_merged.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-809571 ต่อ 9131
ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-12-2022 10:06:34