ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
638      สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มอบของขวัญปีใหม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน 24-12-2019 14:08:31
637      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ รูปแบบ “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” ประจำเดือนธันวาคม 2562 ในวันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2562 23-12-2019 15:23:32
636      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 23-12-2019 14:50:22
635      สถานธนานุบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งปิดทำการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 19-12-2019 09:48:04
634      สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดปรับปรุงถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 06-12-2019 16:08:07
633      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 03-12-2019 14:27:57
632      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน ธันวาคม 2562 03-12-2019 10:00:09
631      
630      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 28-11-2019 15:13:25
629      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ รูปแบบ “ CITY OF ARTS ” ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ในวันศุกร์ ที่ 29พฤศจิกายน 2562 27-11-2019 09:48:56
626      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการค้า ยื่นต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบกิจการค้า ประจำปี 2563 22-11-2019 11:51:50
623       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร ถนนศรีธรรมโศกราช จากบริเวณ ซอยศรีธรรมโศก 2 ถึง สี่แยกประตูชัยใต้ 19-11-2019 12:03:27
622       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัด “โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการและแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ และ เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี 15-11-2019 12:59:02
621      ผลการประกวดกระทงประเภทสวยงาม (กลุ่มทั่วไป) งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 13-11-2019 09:36:48
620      ผลการประกวดแข่งขันกลองยาว งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 13-11-2019 09:35:26
619      ผลการประกวดการประดิษฐ์กระทงด้วยใบตองและดอกไม้สด งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 13-11-2019 09:34:31
618      ผลการประกวดธิดานพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 13-11-2019 09:33:09
617      สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปรับปรุงถนน ผิวพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 08-11-2019 14:19:23
616       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้สนใจร่วมการประกวดกลองยาว งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤศจิกายน 2562 01-11-2019 15:42:44
615       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครผู้สนใจร่วมการประกวดกระทงประเภทสวยงาม งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2562 21-10-2019 09:30:30

รวมทั้งหมด 723 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] ถัดไป>>