ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
585      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญส่งหมฺรับและขบวนแห่หมฺรับเข้าร่วมประกวด เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 กันยายน 2562 11-09-2019 16:47:40
584       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน กันยายน 2562 04-09-2019 16:45:03
583      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าคอนกรีตพิมพ์ลาย ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุด 17 มกราคม 2563 04-09-2019 16:25:28
582      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครสามล้อพ่วงท้าย ร่วมการแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้าย เปิดงานเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี 2562 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2-10 กันยายน 2562 จำนวน 50 คัน 29-08-2019 11:59:54
581      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชมนิทรรศการหมุนเวียน “ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ” ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช 28-08-2019 13:57:07
580      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 27-08-2019 16:25:04
579      ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2562 27-08-2019 11:42:34
578      ขอเชิญร่วมกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรม ประจำเดือน สิงหาคม 2562 27-08-2019 11:21:33
577      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมห้องวัยตุ๊กตา ทุกวันเสาร์ ประจำเดือน กันยายน 2562 27-08-2019 09:56:12
576      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญพี่น้องประชาชน ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและการแข่งขันกีฬาชุมชน (แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26-08-2019 15:58:22
575      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 26-08-2019 15:48:53
574      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวงานตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ รูปแบบ “ทำบุญวันสารท เยี่ยมญาติเดือนสิบ ” ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ในวันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 26-08-2019 10:44:07
573      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 20-08-2019 15:54:40
572      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 14-08-2019 12:45:52
571      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 08-08-2019 14:46:15
570      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชน ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมประดับธงชาติไทย ร่วมกับ ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 08-08-2019 14:44:06
569      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 08-08-2019 14:50:16
568      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการพัฒนามาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 08-08-2019 11:32:52
567      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 08-08-2019 11:32:00
566      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการรณรงค์ป้องโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 07-08-2019 11:13:10

รวมทั้งหมด 723 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] ถัดไป>>