ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
883      ประชาสัมพันธ์งานรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2565 03-08-2022 13:16:46
882       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชน ร่วม พิธีสมโภชศาลหลักเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 26-07-2022 16:25:46
881      โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 11-07-2022 15:53:49
880      ขอเชิญชวนร่วมแต่งกายด้วยชุดสีขาว ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 05-07-2022 13:06:06
879       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ในการที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะสร้างโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ที่ทันสมัย 06-06-2022 11:51:23
877      ขอเชิญชวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 12-05-2022 10:15:00
876       เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชน  ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย  ประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ตลอดเดือนพฤษภาคม 2565 05-05-2022 16:03:51
875      ประชาสัมพันธ์การลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำของสถานธนานุบาลฯ 28-04-2022 12:07:39
873      ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 07-04-2022 15:10:23
871      ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565 15-03-2022 16:00:44
870      ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 09-03-2022 15:19:47
869      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนผู้สูงอายุรับการตรวจคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจก 28-02-2022 15:06:22
868       สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครนครศรีธรรมราช งดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 08-02-2022 10:02:04
867       งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน งดให้บริการ วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 (วันนี้) 07-02-2022 12:08:13
866      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เก็บขนขยะมูลฝอยชิ้นใหญ่ และของเหลือใช้ 13-01-2022 10:33:21
865       งานทะเบียนราษฎรและงานบัตรประจำตัวประชาชน ขอความร่วมมือประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ให้้มาเฉพาะผู้ติดต่อราชการเท่านั้น 11-01-2022 16:29:48
864       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองทุนสวัสดิการชุมชน(กองทุนวันละบาท) กองสวัสดิการสังคม แจ้งปรับเวลาให้บริการทุกประเภท โดยเปิดบริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 น.-14.30 น. และงดรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน(กองทุนวันละบาท) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 11-01-2022 16:28:40
863       ดร.วงศ์วชิร โอวรารินท์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ติดตามการขยายเส้นทาง เพื่อการเทขยะเข้าด้านใน ณ ลานเทขยะกองขยะทุ่งท่าลาด 31-12-2021 17:13:18
862      กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาล ทั้ง 67 ชุมชน 15-12-2021 15:58:20
861      มาตรการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 03-12-2021 12:23:44

รวมทั้งหมด 742 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] ถัดไป>>