ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
761       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี หรือ พิธีทางศาสนา (กรณี งานบวช งานแต่ง งานศพ) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 12-01-2021 15:32:40
760       กองวิชาการและแผนงาน ประกาศปิดให้บริการ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช( CLP ) และพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช 06-01-2021 15:19:32
759      สำนักการศึกษา แจ้งเพื่อทราบเรื่องการเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 06-01-2021 14:07:03
758       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชน ผู้เดินทางจากพื้นที่สีแดง (พื้นที่ควบคุมสูงสุด ) กักตัว 14 วัน 06-01-2021 13:13:55
757       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศ เรื่องให้สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งโรงเรียนผู้ใหญ่ ในสังกัดของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่ วันที่ 6-20 มกราคม 2564 05-01-2021 16:32:24
756       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำของสถานธนานุบาลฯ 30-12-2020 11:39:16
755       ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 17-12-2020 16:19:44
754       ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการตั้งจุดบริการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 17-12-2020 16:19:44
753       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ห่วงใยประชาชน ขอความร่วมมือ ร่วมป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส (โรคไข้ฉี่หนู) 16-12-2020 15:12:42
752       พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ประกาศปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2564 09-12-2020 10:39:01
750      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมนั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์ ฟรี 25-11-2020 16:06:26
749       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพัฒนาจิตและคุณธรรมจริยธรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 25-11-2020 11:42:37
748       โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ 18-11-2020 10:35:13
746       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ห่วงใยประชาชน ขอความร่วมมือ ร่วมป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 09112020_163743
745       สำนักการช่าง กำหนดปรับปรุงผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร ถนนสะพานยาว จากบริเวณ ซอยถินอุทิศ ถึง ถนนกะโรม ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 06112020_164043
744       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ห่วงใยประชาชน ขอความร่วมมือ ร่วมป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส (โรคไข้ฉี่หนู) 05112020_154541
743       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนพัฒนาการคูขวาง ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 – 17 ธันวาคม 2563 04112020_101612
742       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวน ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมประชาคมชุมชน ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) 29102020_140231
741       เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมงานสืบสาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 29102020_135503
738      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดรับสมัครเด็กหญิงอายุระหว่าง 7-12 ปี เข้าร่วมประกวดธิดานพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 15-10-2020 16:10:53

รวมทั้งหมด 697 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] ถัดไป>>