ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
787       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดบริการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงไทย ทุกคน ทุกสิทธิ์ ทุกอายุ ฟรี 09-03-2021 15:08:00
786       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชนเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง 08-03-2021 11:52:52
785      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 04-03-2021 14:15:39
784       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ภายในตลาดสด ตลาดนัด ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อย่างต่อเนื่อง 04-03-2021 09:45:23
783       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ภายในตลาดสด ตลาดนัด ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อย่างต่อเนื่อง 03-03-2021 14:12:19
782       พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช กองวิชาการและแผนงาน จัดโครงการนั่งสามล้อกินลม ชมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ‘84 และกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง และอนุรักษ์สามล้อถีบเมืองคอน 03-03-2021 11:16:14
781       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชน เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง และ ภาวะฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน 02-03-2021 16:35:35
780       ศูนย์ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน จัดทำรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ในวันที่ 28 มีนาคม 2564  02-03-2021 10:35:49
779       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ห่วงใยประชาชน ขอความร่วมมือเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยช่วงฤดูแล้ง 02-03-2021 09:49:09
778       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมทั้งเตรียมภาชนะเก็บน้ำ และสำรองน้ำประปาไว้ใช้ ในช่วงฤดูแล้ง 01-03-2021 14:13:33
777       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564 01-03-2021 12:01:31
776       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งวิธีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช 25-02-2021 16:10:47
775       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งช่องทางการชำระค่าน้ำประปา 24-02-2021 14:46:39
774       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการแจ้งคำร้อง ผ่าน เว็บไซต์ one stop service 23-02-2021 14:13:31
773       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมทั้งเตรียมภาชนะเก็บน้ำ และสำรองน้ำประปาไว้ใช้ ในช่วงฤดูแล้ง 22-02-2021 16:14:59
772       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 19-02-2021 17:11:21
771       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมนั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์ ฟรี 18-02-2021 10:54:20
770       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 17-02-2021 15:16:12
769       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2564 17-02-2021 14:01:24
768       โรงพยาบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดบริการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม ในหญิงไทย ทุกคน ทุกสิทธิ์ ทุกอายุ ฟรี 16-02-2021 16:06:48

รวมทั้งหมด 723 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ] ถัดไป>>