ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
735      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดรับสมัครผู้สนใจร่วมส่งกระทงเข้าแข่งขันการประกวดกระทงประเภทสวยงาม งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20-30 ตุลาคม 2563 15-10-2020 16:03:13
734       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดลงพื้นที่ ดูดท่อระบายน้ำ ล้างทำความสะอาดถนน ย่านการค้าวิกดาว ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 05-10-2020 16:10:17
733      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2563 01-10-2020 11:16:09
732      อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช (CLP) จัดโครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 (Science Film Festival) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2563 29-09-2020 12:22:47
731      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ถึงเดือน เมษายน 2564 29-09-2020 10:56:06
730      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 22-09-2020 09:50:39
729      ผลการประกวด กิจกรรมเวทีชุมชนในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 21-09-2020 12:17:42
727      กิจกรรมเวทีชุมชน วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 17-09-2020 14:30:31
726      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชแจ้ง ปิดถนน เพื่อปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล. คลองห้วย ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป 16-09-2020 15:58:05
725      กำหนดกิจกรรมเวทีชุมชน วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563 16-09-2020 16:29:10
724       กำหนดจัดกิจกรรมเวทีชุมชน วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 15-09-2020 14:47:13
706      ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน หรือไปในพื้นที่แออัด 09-09-2020 10:03:27
704      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2563 08-09-2020 16:41:32
703       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน กันยายน 2563 09-09-2020 09:17:18
698      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัครหมฺรับและขบวนแห่หมฺรับ ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ – 10 กันยายน 2563 02-09-2020 14:19:35
697      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 08-09-2020 11:52:08
696      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดบริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 08-09-2020 15:40:01
695      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชมการแสดงของชุมชน สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ณ เวทีชุมชน ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 01-09-2020 14:29:04
694      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขยายเวลาจ่ายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 27-08-2020 11:25:37
693      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมชมขบวนแห่หมฺรับ งานประเพณี บุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563 24-08-2020 14:51:06

รวมทั้งหมด 742 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] ถัดไป>>