ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
991      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รับสมัคร แข่งขันกีฬาสเก็ตบอร์ด แต่บัดนี้-30 พฤษภาคม 2567  ณ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 30-05-2024 09:30:13
990      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการขยะประจำวัน โดยการเกลี่ยและฝังกลบบ่อขยะ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-05-2024 20:34:58
983      ใบสมัครการแข่งขันกีฬาสเก็ตบอร์ด รับสมัครวันที่ 20-30 พฤษภาคม 2567 ณ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักการศึกษา ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 075-809571 ต่อ 9131 14-05-2024 09:50:33
982      ระเบียบการแข่งขันกีฬาสเก็ตบอร์ด รับสมัครวันที่ 20-30 พฤษภาคม 2567 ณ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักการศึกษา ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 075-809571 ต่อ 9131 14-05-2024 09:49:30
981      ประกาศรับสมัครการแข่งขันกีฬาสเก็ตบอร์ด รับสมัครวันที่ 20-30 พฤษภาคม 2567 ณ ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักการศึกษา ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 075-809571 ต่อ 9131 14-05-2024 09:43:58
980      การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2 13-05-2024 10:48:17
979      รายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 02-05-2024 14:16:28
977      การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ มหกรรมกีฬาเยาวชนและชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2567 สนามแข่งขัน โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร 23-04-2024 16:46:25
975      โปรแกรมการแข่งขันฟุตซอล กีฬาเยาวชนและชุมชน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 22 – 30 เมษายน 2567 ณ สนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ประตูลอด) 23-04-2024 16:21:15
974      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ชุมชนหน้าสถานีรถไฟเขตสะพานยาว /สอบถามเพิ่มเติม สถานพยาบาลสัตว์ทุ่งท่าลาด โทรศัพท์ 075358292 วัน-เวลา ราชการ 19-04-2024 15:13:26
973      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเยาวชนและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 เมษายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดข้าราชการ (ระเบียบการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น) 03-04-2024 10:59:12
972      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเยาวชนและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 เมษายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดข้าราชการ (ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล) 03-04-2024 10:58:19
971      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเยาวชนและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 เมษายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดข้าราชการ (ระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตอง) 03-04-2024 10:56:27
970      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเยาวชนและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 เมษายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดข้าราชการ (ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปัก-ตะกร้อ) 03-04-2024 10:45:28
968       นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ 28-02-2024 09:09:43
967       การประชุม คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2566 15-02-2024 16:08:20
965      เชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานและโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Green health hotel) 26-01-2024 10:36:42
964      ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 08-01-2024 11:24:04
963      เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมเป็นผู้ค้า "หลาดกำแพงเมืองคอน" 08-01-2024 09:17:27
962       ประชาสัมพันธ์เชิญชวนน้องๆเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 05-01-2024 16:32:31

รวมทั้งหมด 741 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] ถัดไป>>