ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 1013
การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 (Thailand’s Local Environment Volunteer Awards)

การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 (Thailand’s Local Environment Volunteer Awards)

คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่นแห่งชาติ
ประเภทที่ 1 หนูน้อย อถล.
คุณสมบัติ1) เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561
2) มีอายุตั้งแต่ 7 - 15 ปี นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
3) ไม่เคยได้รับรางวัลอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ ประเภท หนูน้อย อถล.

ประเภทที่ 2 เยาวชน อถล.
คุณสมบัติ
1) เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561
2) มีอายุ 15 - 18 ปี นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
3) ไม่เคยได้รับรางวัลอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ ประเภท เยาวชน อถล.

ประเภทที่ 3 บุคคลทั่วไป
คุณสมบัติ
1) เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561
2) มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
3) ไม่เคยได้รับรางวัลอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ ประเภท บุคคลทั่วไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 075 809-571 ต่อ9117 กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. 20 241 9000 ต่อ2112

ดาวโหลดเอกสาร :information_08-07-2024 11:35:47_a_030724_180415_merged.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :
ลงประกาศเมื่อวันที่ :08-07-2024 11:32:05