ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
449      ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงานร้อยดวงใจ 99 ปี ลูกจัน รวมพลังสร้างสรรค์มเหยงคณ์ 06-09-2018 15:53:41
447      สถานธนานุบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอประกาศปิดทำการ ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2561 04-09-2018 14:53:56
446      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราชดำเนิน บริเวณวัดท้าวโคตร – สี่แยกศาลามีชัย (สี่แยกหัวถนน) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 03-09-2018 14:47:03
445       แผนการปฏิบัติงานสำรวจลูกน้ำยุงลาย และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง เดือนกันยายน2561 31-08-2018 15:01:30
444      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ชั้น 5) 30-08-2018 10:10:57
440      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี " ถนนตักบาตร ตลาดท่าชี " 28-08-2018 11:16:29
438      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดปรับปรุงพื้นผิวถนน บริเวณณหน้าวัดศรีทวี – สะพานคลองทุ่งปรัง ( สะพานยาว) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 27-08-2018 09:58:39
437      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงานเฉลิมฉลองอิดิ้ลอัฎฮา 1439 21-08-2018 13:20:08
436      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนดปูพื้นผิวถนนบริเวณเชิงสะพานรามเมศวร์ถึงแยกพระเงินระหว่างวันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป 22-08-2018 13:34:01
435      บอกรักแม่ที่เบตง 17-08-2018 12:41:41
434      กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี ถนนตักบาตร ตลาดท่าชี 16-08-2018 08:52:51
433      สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งว่าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 10-08-2018 10:23:03
432      จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม สปป.ลาว 10-08-2018 10:14:54
431      ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 07-08-2018 14:03:02
430      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การมีผลบังคับใช้ของพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ.๒๕๖๑ 07-08-2018 12:00:17
429      ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 10-07-2018 08:57:02
428      ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 06-06-2018 15:30:16
427      สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ประจำปี 2561 22-05-2018 10:37:22
426      ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม 11-05-2018 13:36:25
425      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึก 09-04-2018 09:39:57

รวมทั้งหมด 742 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] ถัดไป>>