ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
295      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในชุมชน 11 พฤษภาคม ออกหน่วยบริการ ณ ชุมชนกรแก้ว 08-05-2013 16:24:30
294      เชิญชมการแข่งขันทักษะทางวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2556 “นครวิชาการ” 07-05-2013 15:50:14
293      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว 03-05-2013 11:39:43
292       ศูนย์เรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชน GLC เชิญชวนประชาชนและชุมชนที่สนใจ ศึกษารูปแบบการเรียนรู้ ณ อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช 30-04-2013 17:50:03
291      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่สามเณร จำนวน ๙๙ รูป 25-04-2013 17:17:35
290      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดพิธีพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2556 23-04-2013 15:09:58
289      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล นำสุนัขละแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดได้ฟรี ณ ห้องศูนย์อบรมวิเคราะห์สารเคมี สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 23-04-2013 10:13:10
288      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ (ครั้งที่ 2 ) โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 “นครวิชาการ” 22-04-2013 17:40:47
287      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชมีบริการออกหน่วยเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัขฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวประจำเดือนเมษายน 2556 19-04-2013 12:33:20
286      สำนักปลัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนำส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงาน, ลูกจ้าง ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและผลงานในการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 25-04-2013 10:34:27
285      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมแข่งขันเรือเพรียว ประจำปี 2556 17-04-2013 12:05:58
284       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวนตักบาตรวันปีใหม่ไทย 09-04-2013 13:03:09
283      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร 2556 ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2556 ณ สวนศรีธรรมาโศกราช 09-04-2013 13:19:02
282      ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันแต่งชุดขาวหรือเสื้อผ้าสีนวล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 85 รูป ณ ริมคลองหน้าเมือง บริเวณสวนศรีธรรมาโศกราช ในวันที่ 13 เมษายน 2556 เวลา 6.00 น. 09-04-2013 12:03:59
281      นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานโครงการสมัชชาหมู่บ้าน/ ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ในวันที่ 10 เมษายน 2556 นี้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 05-04-2013 14:36:50
280      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2556 04-04-2013 16:53:29
279      สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง 04-04-2013 16:43:59
278      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดตั้งหน่วยบริการความปลอดภัยถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556 02-04-2013 14:20:16
277      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชจักกิจกรรมเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร 2556 ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2556 ณ สวนศรีธรรมาโศกราช 02-04-2013 12:30:30
276      สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมปลูกป่าทดแทน 28-03-2013 15:47:16

รวมทั้งหมด 742 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ] ถัดไป>>