ฉบับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ
338      การเผ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 ผู้เดินทางกลับมาจากแสวงบุญ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 18-11-2013 15:28:18
337      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการร้านค้า ต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมสถานที่ประกอบการค้า ประจำปี 2557 11-11-2013 16:14:47
336      ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 07-11-2013 10:47:05
335      สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง 07-11-2013 10:27:41
334      โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผ่านเกณฑ์การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) บันไดขั้นที่ 1 สู่ HA 11-10-2013 14:17:59
333       สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง 07-10-2013 16:01:55
331      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 03-10-2013 09:39:26
330      เทศบาลฯ เดินหน้าตรวจสารปนเปื้อน สารตกค้างในอาหาร เทศกาลบุญสาทรเดือนสิบ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ เพื่อตอกย้ำ โครงการ “ The City of safety “ 30-09-2013 09:20:29
329      เทศบาลนครนครศรีฯขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี ร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนกันยายน 2556 25-09-2013 09:36:38
328      ชุมชน บขส. ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขต 4 จัดกิจกรรมบังสุกุล วันสารทเดือนสิบ 24-09-2013 16:08:27
327      ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทุกการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2556 19-09-2013 16:05:53
326      สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง 10-09-2013 08:56:39
325      เทศบาลนครนครศรีฯขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตสามัคคี ร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนสิงหาคม 2556 28-08-2013 11:56:51
324      นายกเทศมนตรี ฯ กำชับกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อมเร่งส่งเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นยุงในเขตพื้นที่ทั่วเขตเทศบาล 21-08-2013 13:07:27
323      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชตั้งเป้า มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่มีจริยธรรมในการให้บริการประชาชน จัดฝึกอบรมสัมมนาบุคลากร 13-08-2013 14:36:08
322      ประธานสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เปิดการประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕6 เวลา 09.00 น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ( ชั้น 5 ) 09-08-2013 12:57:54
321      เทศบาลนครนครศรธรรมราช ส่งนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครฯ เป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้าร่วมการประกวด / แข่งขันในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2556 08-08-2013 10:57:55
320      เทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดประวัติศาสตร์การเสวนา ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชพบ กูรู ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ตัวจริงเสียงจริง 3 สิงหาคม 56 นี้ 26-07-2013 16:27:12
319      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดโครงการนครเมืองสะอาด Nakhon clean city กิจกรรมรณรงค์ทิ้งขยะเป็นเวลา 16-07-2013 15:13:13
318      สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง 12-07-2013 14:36:49

รวมทั้งหมด 714 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] ถัดไป>>