ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 404
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งตำแหน่งงานว่างประจำเดือนตุลาคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์จะมีงานทำได้ทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดตำแหน่งงานได้ที่ http://www.doe.go.th/nakhonsithammarat/ เลือกเมนู ประกาศรับสมัครงาน และตำแหน่งงานว่างประจำเดือนตุลาคม 2560
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 075-348003
ลงประกาศเมื่อวันที่ :16-10-2017 11:47:43