ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 405
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนตุลาคม 2560
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเวลาออกอากาศรายการวิทยุ ทางถสานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วงเวลา มหาดไทยชวนรู้ โดยออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 12.05-12.25 น. ทางคลื่นความถี่ FM 91 MHz (สวพ.91) เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เป็นประจำทุกเดือน จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอความร่วมมือส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอทุกอำเภอ ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ และผู้ที่สนใจร่วมรับฟังรายการ ประจำเดือนตุลาคม 2560 ตามผังรายการที่ส่งมาพร้อมนี้ หากไม่สามารถรับฟังทางคลื่นความถี่ FM 91 MHz (สวพ.91) ได้ สามารถรับฟังสดได้ทางเว็ปไซต์ www.fm91 bkk.com หรือรับฟังย้อนหลังได้ทางเว็ปไซต์ www.pr.moi.go.th และคลังข่าวมหาดไทย กรณีมีความประสงค์เข้าร่วมรายการ หรือมีข้อมูลข่าวสารที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สามารถติดต่อและประสานงานที่งานเผยแพร่ทางสื่อวิทยุ กลุ่มงานเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์กองสารนิเทศ สำนักงนปลัดกระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-223-3028 หมายเลขโทรสาร 02-223-3028 มท.50535 ได้โดยตรง
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักงนปลัดกระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-223-3028
ลงประกาศเมื่อวันที่ :16-10-2017 11:57:17