ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 918
ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการต้นกล้ามวยไทย

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการต้นกล้ามวยไทย เพื่อส่งเสริมทักษะด้านกีฬามวยไทยและศิลปะป้องกันตัวเบื้องต้นให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจ โดยทำการฝึกสอนฟื้นฐานกีฬามวยไทย จำนวน 4 สนาม สนามละ 30 คน รวมท้ังสิ้น 120 คน ประกอบด้วย โรงยิมโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก สนามฟุตซอลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สนามโรงเรียนวัดท่าโพธิ์ และสนามชุมชนบ้านทวดทอง ท้ังนี้ในการเข้าร่วมโครงการ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังสิ้น โดยมีหลักเกณฑ์ รายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์ 

ดาวโหลดเอกสาร :information_13-01-2023 10:03:32_ilovepdf_merged.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-809571 ต่อ 9131
ลงประกาศเมื่อวันที่ :13-01-2023 09:58:33