ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 909
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม

             ด้วยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรม หลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพ (หลักสูตรระยะสั้น) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ภายใต้ความร่วมมือ ทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 กันยายน 2566 มายังหน่วยงาน

          ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมดังกล่าวมายังหน่วยงาน

ดาวโหลดเอกสาร :281165333.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-809571 ต่อ 9128
ลงประกาศเมื่อวันที่ :29-11-2022 14:09:58