ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 916
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2566

ตามเอกสารแนบไฟล์ 

ดาวโหลดเอกสาร :information_09-01-2023 14:58:54_28041566.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 075-809571 ต่อ 9128
ลงประกาศเมื่อวันที่ :03-02-2023 10:23:59