ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 911
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ห่วงใยประชาชน รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น เพิ่มภูมิคุ้มกันหลังฉีดเข็มสุดท้ายมาแล้ว 4 เดือน และเพิ่มความปลอดภัยก่อนปีใหม่

      เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้ การบริหารงานโดย ดร.กณพ  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและควบคุมโรค โควิด-19  ประกอบกับใน ขณะนี้ ตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข  พบว่า  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้น  เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19  จึงกำหนดรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  เข็มกระตุ้น  เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน 

     ทั้งนี้  จึงขอเชิญประชาชนที่ประสงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันหลังฉีดเข็มสุดท้ายมาแล้ว 4 เดือน หรือ หลังเป็นโควิค-19 เกิน 3 เดือน  สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่  โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ใน วันที่  2-4  ธันวาคม 2565  เวลา 09.00 -15.00 น.   ณ  โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  (อาคาร 3  ชั้น 2) 

     ซึ่งสูตรการฉีดวัคซีนเป็นไปตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข และประชาชนสามารถเข้ารับบริการโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวเท่านั้น   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  075-809574 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

..............................................................

 ข่าว//ญาดากุล

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

 

 

ดาวโหลดเอกสาร :information_01-12-2022 15:16:48_messageImage_1669860114137.jpg
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :โทรศัพท์ 075-809574 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครีศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :01-12-2022 15:11:07