ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 910
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน

                ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดไปประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณประจำปี 2564 ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ส.ถ.)

               ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานฯ 

 

ดาวโหลดเอกสาร :information_29-11-2022 14:15:36_281165222.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-809571 ต่อ 9128
ลงประกาศเมื่อวันที่ :29-11-2022 14:11:15