ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 333
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ตุลาคม 2556 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์จะมีงานทำได้ทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดตำแหน่งงานได้ที่ http://doe.go.th/nakhonsithammarat เลือกเมนู จัดหางานในประเทศ ตำแหน่งงานว่าง ตำแหน่งงานประจำเดือน ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนตุลาคม 2556 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์จะมีงานทำ ได้ทราบทั่วกัน
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :07-10-2013 16:01:55