ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 502
สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แจ้งช่องทางชำระค่าน้ำประปา

              ด้วยสำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินกิจการประปา เพื่อผลิตน้ำประปาให้สะอาดเพียงพอและสูบจ่ายให้ประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตบางส่วน ซึ่งมีผู้ใช้น้ำรวมกว่า 38,500 ราย โดยมีช่องทางการรับชำระค่าน้ำประปาหลายช่องทางดังนี้

1. ชำระ ณ สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 16.30 น.และวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 15.30 น.

2. ชำระเงิน ณ ศูนย์บริการรับชำระค่าน้ำประปา ทั้ง 8 แห่ง ได้แก่

2.1 โรงกรองน้ำประตูชัย ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 น.- 20.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 15.30 น.

2.2 โรงกรองน้ำทวดทอง วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.00 น.

2.3 ศูนย์สาธารณสุขคูขวาง วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.00 น.

2.4 ศูนย์สาธารณสุขศรีทวี วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

2.5 ศูนย์สาธารณสุขโพธิ์เสด็จ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

2.6 ศูนย์สาธารณสุขศาลามีชัย วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

2.7 สถานีขนส่งผู้โดยสาร วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

2.8 โรงพยาบาลเทศบาล วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

3. ชำระเงินโดยการหักผ่านบัญชีธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน

4. ชำระเงินผ่านระบบ QR-Code

                ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7534-2880-2 ต่อ 120 และ 121 ในวันและเวลาราชการ

 

//ข่าวสิริญญา

// ตรวจทาน ฐิตินันท์

 

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักการประปาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 0-7534-2880-2 ต่อ 120 และ 121
ลงประกาศเมื่อวันที่ :26-02-2019 11:08:50