ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 658
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน ประวัติสุนัข และแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน มีนาคม 2563

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียน  ประวัติสุนัข และแมว

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน มีนาคม  2563

                เทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำโดย ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  บริการออกหน่วยจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข และ แมว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน  มีนาคม 2563   ดังนี้

        วันเสาร์ ที่   7  มีนาคม  2563           เวลา 09.30 น. – 11.30 น.     ณ  ชุมชนบางงัน

        วันเสาร์ ที่   14 มีนาคม  256            เวลา 09.30 น. – 11.30 น.   ณ  ชุมชนปิยสุข

        วันเสาร์ ที่   21 มีนาคม  2563          เวลา 09.30 น. – 11.30 น.   ณ  ชุมชนสะพานยาวนอกไร่

        วันเสาร์ ที่   28 มีนาคม  256            เวลา 09.30 น. – 11.30 น.  ณ  ชุมชนหน้าแขวงการทาง

                ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  นำสุนัขและแมวของท่าน มาจัดทำทะเบียนประวัติรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ตามวัน-เวลา ดังกล่าว และขอให้เจ้าของสุนัขและแมวนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก่อนรับบริการด้วย     สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานพยาบาลสัตว์ (ทุ่งท่าลาด)โทรศัพท์ 075-358292

...........................................................................

ข่าว//แสงจันทร์

 

 

 

ดาวโหลดเอกสาร :ฉีดหมา.jpg
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :075-341679
ลงประกาศเมื่อวันที่ :05-03-2020 14:48:16