ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 663
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช กำหนดแผนปฏิบัติการล้างทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2563 – 4 เมษายน 2563

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคนครศรีธรรมราช  ได้กำหนดแผนปฏิบัติการล้างทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ  ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม  2563 – 4 เมษายน 2563  ดังนี้

1.วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563         เวลา  08.30-10.00  น.  และ  13.00 น.  ฉีดล้างทำความสะอาด  ที่พักผู้โดยสารหน้าโรงพยาบาลมหาราช     ที่พักผู้โดยสารคิวรถเมล์ นครศรีฯ- ทุ่งสง   และ ที่พักผู้โดยสารคิวรถเมล์ นครศรีฯ- ปากพนัง                                                                                              

2. วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม  2563       เวลา  13.00 น.      ฉีดล้างทำความสะอาด  โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง

3. วันพุธ  ที่ 1 เมษายน  2563            เวลา  08.30  น.       ฉีดล้างทำความสะอาด ตลาดอังคาร

4. วันพฤหัสบดี   ที่ 2 เมษายน  2563   เวลา  17.00 น.      ฉีดล้างทำความสะอาด  บ.ข.ส. คิวรถตู้

5. วันศุกร์  ที่ 3 เมษายน  2563            เวลา  08.30  น.     ฉีดล้างทำความสะอาด ตลาดท่าเรียน

                                                         เวลา  17.00 น.       ฉีดล้างทำความสะอาด ตลาดหัวอิฐ

6. วันเสาร์  ที่ 4 เมษายน  2563           เวลา  08.30  น.     ฉีดล้างทำความสะอาดในศูนย์จักรกล

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคนครศรีธรรมราช  075-342880 - 2 ต่อ 160

                                    ............................................................

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนคนครศรีธรรมราช 075-342880 - 2 ต่อ 160
ลงประกาศเมื่อวันที่ :30-03-2020 15:19:11