ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 659
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประกาศงดจัดกิจกรรมเทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร ประจำปี 2563

       เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภายใต้การนำของ ผศ.เชาวน์วัศ  เสนพงศ์  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช   โดยฝ่าย ส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได้ประกาศงดจัดกิจกรรมเทศกาลมหาสงกรานต์  แห่นางดานเมืองนคร ประจำปี 2563     ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ได้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID -19) ในประเทศจีนและแพร่ระบาดสู่ในหลายๆ พื้นที่ของประเทศไทย  โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม  2563  ซึ่งได้พบผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ราย จากการพบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย 

    ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID -19)  ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศงดจัดกิจกรรมเทศกาลมหาสงกรานต์  แห่นางดานเมืองนคร ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 14  เมษายน 2563 เพื่อหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช   075-342880 - 2 ต่อ 129

                                     .......................................................................................... 

ข่าว//ญาดากุล  

ตรวจทาน//ฐิตินันท์

 

 

 

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 075-342880 - 2 ต่อ 129
ลงประกาศเมื่อวันที่ :07-03-2020 11:27:26