ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 409
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การ Repositioning Theme ท่องเที่ยวเมืองรอง

                 ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีการส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวใน 12 เมืองรอง ภายใต้โครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหนึ่งจังหวัดที่อยู่ภายใต้แคมเปญดังกล่าว โดยได้กำหนดแนวทางสื่อสารภายใต้ Theme นครสองธรรม สื่อสารภาพลักษณ์ นครแห่งธรรมะ และนครแห่งธรรมชาติ นั้น

                อนึ่งในปีงบประมาณ 2561 ททท. ได้ทำการ Repositioning Theme เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์พื้นที่ให้มีความชัดเจมากขึ้นบนพื้นฐานของศักยภาพความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม และธรรมชาติของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสาร นครสองธรรม ธรรมะ และธรรมชาติ เป็นนครสองธรรม นครแห่งวัฒนธรรมและนครแห่งธรรมชาติ

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :15-11-2017 16:17:18