ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 406
การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควันในช่วงเทศกาลลอยกระทง

                  ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันลอยกระทงซึ่งในห้วงเวลาดังกล่าวประชาชน นิยมเล่นดอกไม้เพลิง จุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน กันอย่างแพร่หลาย โดยที่ผ่านมาพบว่า มีเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน อยู่บ่อยครั้ง เกิดความสูญเสียต่อชิวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงหรืองด และขอความร่วมมือไม่ให้มีการเล่นดอกไม้เพลิง เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น เนื่องจากเป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญ โดยอาศัยอำนวจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 25 (4) มาตรา 26 มาตรา 27 และมาตรา 28 รวมถึงการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครอง โทร 075-356133 www.pokkrongnakhon.com
ลงประกาศเมื่อวันที่ :03-11-2017 10:56:08