ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 410
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในงานเทศกาลข้าวใหม่

                 ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาควิชาการ ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดให้มีการจัดงานเทศกาลข้าวใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองให้ทุกคนได้เห็นคุณค่า ประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับวิถีชีวิตและผลผลิตของชาวนา โดยกำหนดจัดกิจกรรมเทศกาลข้าวใหม่ ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ลานบริเวณสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ บ้านอ่าวเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

                โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้

เวลา 08.00 น.      คณะกรรมการจัดงานพร้อมกัน ณ ลานบริเวณวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ บ้านอ่าวเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา

เวลา 08.30 น.      ประชาชน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พร้อมกัน ณ ลานบริเวณวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทร์ บ้านอ่าวเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา

เวลา 08.50 น.      พระสงฆ์จำนวน 29 รูป เดินมาถึงบริเวณสถานที่จัดงาน ณ ลานบริเวณวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรย์ บ้านอ่าวเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลชะเมา

เวลา 09.00 น.      ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในพิธีจุดธูปเทียน

                                - พิธีกรทางศาสนากล่าวอาราธนาศิล

                                - พระสงฆ์ให้ศิล

                                - พิธีกรทางศาสนากล่าวอาราธนาพระปริตร

                                - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

                                - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชถวายปัจจัยเครื่องไทยธรรมต่อพระสงฆ์

                                - ประกอบพิธีกรวดน้ำ

                                - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

                                - พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร

หมายเหตุ              1.ข้าราชการ พนักงาน แต่งชุดเครื่องแบบสีกากี ประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดสุภาพ

                                2. อาหารสำหรับตักบาตรพระภิกษุสงฆ์

                                - ข้าวใหม่หุงสุก

                                - ข้าวสารใหม่ อาหารแห้ง

                ทั้งนี้ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงานเทศกาลข้าวใหม่ตามวันและเวลาดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฝ่ายบริหารทั่วไป โทร 075-356144 ต่อ 13 

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดฝ่ายบริหารทั่วไป
ลงประกาศเมื่อวันที่ :04-12-2017 11:41:29