ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 418
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

            ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเวลาออกอากาศรายการวิทยุ ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วงเวลา “มหาดไทยชวนรู้” โดยออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 12.05 – 12.25 น. ทางคลื่นความถี่ FM 91.0 MHz (สวพ.91) เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เป็นประจำทุกเดือน

          จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอความร่วมมือส่วนราชการนสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอทุกอำเภอ ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ และผู้ที่สนใจร่วมรับฟังรายการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ตามผังรายการที่ส่งมาพร้อมนี้ หากไม่สามารถรับฟังทางคลื่นความถี่ www.pr.moi.go.th และคลังข่าวมหาดไทย กรณีมีความประสงค์เข้าร่วมรายการ หรือมีข้อมูลข่าวสารที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สามารถติดต่อและประสานงานที่งานเผยแพร่ทางสื่อวิทยุ กลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-223-3028 หมายเลข โทรสาร 02-223-3028 มท.50535 ได้โดยตรง

          ทั้งนี้สามารถสบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานจังหวัด กลุ่มอำนวยการ โทร 075-356-553

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเวลาออกอากาศรายการวิทยุ ทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วงเวลา “มหาดไทยชวนรู้” โดยออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 12.05 – 12.25 น. ทางคลื่นความถี่ FM 91.0 MHz (สวพ.91) เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เป็นประจำทุกเดือน จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอความร่วมมือส่วนราชการนสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอทุกอำเภอ ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ และผู้ที่สนใจร่วมรับฟังรายการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ตามผังรายการที่ส่งมาพร้อมนี้ หากไม่สามารถรับฟังทางคลื่นความถี่ www.pr.moi.go.th และคลังข่าวมหาดไทย กรณีมีความประสงค์เข้าร่วมรายการ หรือมีข้อมูลข่าวสารที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สามารถติดต่อและประสานงานที่งานเผยแพร่ทางสื่อวิทยุ กลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-223-3028 หมายเลข โทรสาร 02-223-3028 มท.50535 ได้โดยตรง ทั้งนี้สามารถสบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานจังหวัด กลุ่มอำนวยการ โทร 075-356-553
ลงประกาศเมื่อวันที่ :02-02-2018 12:18:50