ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 408
ขอความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์จะมีงานทำได้ทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดตำแหน่งงานได้ที่ http://www.dog.go.th/nakhonsithammarat/ เลือกเมนูประกาศรับสมัครงานและตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช 075-348003
ลงประกาศเมื่อวันที่ :14-11-2017 09:45:02