ข่าวประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ : 422
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561

                  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2561 ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานประกวดตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 กำหนดรางวัลออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย รางวัลประเภทเรื่องสั้นและประเภทบทกวี

                องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตามช่องทางดังนี้

1. ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 วงเล็บมุมซองว่า ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า

2. ส่งผลงานโดยตรง ได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฏร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

3. ส่งผลงานและรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่ E-mail : phan@parliament.go.th

ทั้งนี้สามารถสืบค้นรายละเอียดได้ทางเว็ปไซต์ www.parliament.go.th/phan หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โทร 0-7535-6375 ต่อ 15 ,20 โทรสาร . ต่อ 25 www.nakhonlocal.go.th

ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :จนท.ประชาสัมพันธ์
ลงประกาศเมื่อวันที่ :03-04-2018 13:57:18