Thai English
X ปิด

*** เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “หลาดกำแพงเมืองคอน” ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่าย สินค้าท้องถิ่น จัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ของเดือน เวลา 15.00-21.00 น. ณ ริมกำแพงเมืองนครศรีธรรมราช ***

ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

วันพุธ ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดล้างทำความสะอาดถนนพะเนียด

  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเยาวชนและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 เมษายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดข้าราชการ (ระเบียบการแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น)   3 เม.ย. 2567, 10:59
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเยาวชนและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 เมษายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดข้าราชการ (ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล)   3 เม.ย. 2567, 10:58
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเยาวชนและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 เมษายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดข้าราชการ (ระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตอง)   3 เม.ย. 2567, 10:56
  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาเยาวชนและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2567 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 7 เมษายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดข้าราชการ (ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปัก-ตะกร้อ)   3 เม.ย. 2567, 10:45
   นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชน วิ่งออกกำลังกาย "CITY RUN" ทุกวันพุธ   28 ก.พ. 2567, 09:09
   การประชุม คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2566    15 ก.พ. 2567, 16:08
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    11 เม.ย. 2567, 16:49
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ทบ.80 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    11 เม.ย. 2567, 16:08
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเวทีโครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว (หลาดกำแพงเมืองคอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    11 เม.ย. 2567, 15:32
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามเด็กเล่น ตามหลักพัฒนาสมอง โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    11 เม.ย. 2567, 15:00
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำ PVC Ø 100 มม. พร้อมประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม ถนนศรีธรรมโศก 2 (ภายในซอยที่ทำการชุมชนหน้าพระธาตุ)    11 เม.ย. 2567, 14:56
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    11 เม.ย. 2567, 14:14
  ขยายเวลาการรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร    26 มี.ค. 2567, 15:47
  ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครรอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช    25 มี.ค. 2567, 10:32
  รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติงานที่ว่าง    13 มี.ค. 2567, 16:42
  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล    16 ก.พ. 2567, 10:42
  รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบการสอบ ในการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเทศบาล    2 ก.พ. 2567, 15:51
  รับโอนพนักงานครูเทศบาล ข้าราชการครูส่วนท้องถิ่นอื่น ข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล (สายงานการสอน)    22 ธ.ค. 2566, 10:47
  ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช    1 ก.ย. 2566, 11:30
  หารือกรณีผู้มีสิทธิเลือกต้ังแสดงตนโดยใช้หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์    10 ส.ค. 2566, 11:31
  ประชาสัมพันธ์การใช้บริการเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 3 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)    3 ส.ค. 2566, 14:34
  ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุรา    31 ก.ค. 2566, 11:29
   บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง เขตเลือกต้ังที่ 3 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)    14 ก.ค. 2566, 16:03
  บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ที่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง และไม่ได้รับสมัครรับเลือกต้ัง เขตเลือกต้ังที่ 1 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)    14 ก.ค. 2566, 15:54
ข่าวประกาศ หน่วยงาน 5 สำนัก 5 กอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล บริการ รายงาน
คำสั่งเทศบาล โรงพยาบาลเทศบาล สำนักคลัง โรงเรียนนานาชาติเทศบาล คำร้องทั่วไป สรุปรายเดือนร้องทุกข์ออนไลน์
ประกาศเทศบาล พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีฯ สำนักช่าง โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รายงานสรุปรายรับจริง
ประกาศกิจการสภา อุทยานการเรียนรู้ (CLP) สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร อนุญาตรื้อถอนอาคาร รายงานสรุปรายจ่ายจริง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน สำนักการประปา โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง งบแสดงฐานะการเงิน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
งานสุขาภิบาล ศูนย์อบรมและวิเคาระห์ฯ สำนักปลัดเทศบาล โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง งบการเงินประจำไตรมาส รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร กองสวัสดิการสังคม โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ผลการร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุม ศูนย์ฟืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร รายงานผลสัมฤทธิ์
เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ แดนพุทธภูมิ กองสาธารณสุขฯ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี สร้างวัฒนธรรมองค์กร รายงานผลการปฏิบัติงาน
การติดตามสรุปผล สถานธนานุบาล กองการเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ข้อมูลเชิงสถิติ ให้บริการ ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม
แผนพัฒนาชุมชน   กองการแพทย์ โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ  


คำร้อง
 คำร้องทั่วไป
 คำร้องขอภาพบันทึกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
 คำร้องแจ้งบ้านว่าง
 คำร้องขอเช่ารถดูดสิ่งปฏิกูล
คำร้องขอรับสวัสดิการ
 คำร้องขอความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล
 ใบสมัครสมาชิกสถานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
คำร้องงานฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
 หนังสือมอบหมาย แจ้งย้ายเข้า และแจ้งย้ายออก
 คำร้อง การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง
คำร้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 หนังสือขอผ่อนชำระค่าภาษีและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด
คำร้องกองสวัสดิการสังคม
 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช


บริการ

ดูการจราจรผ่านกล้อง CCTV

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

Social Network

สื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

City Radio

สถานีวิทยุกระจายเสียง สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช F.M 88.50 MHz

สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
Nakhon Si Thammarat Municipality

tel. +66-7580-9571, แฟ็กซ์ +66-7534-7405
E-mail adress: saraban_03800102@dla.go.th
POWERBYICTCENTER

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_03800102@dla.go.th

สถิติจำนวนผู้เข้าชม