ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3699
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช เปิดให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ประจำปีภาษี 2566 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต “นอกสถานที่”

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช เปิดให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ประจำปีภาษี 2566

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต “นอกสถานที่”

ดาวโหลดเอกสาร :newsmunicipality_13-03-2024 13:54:59_2025.jpg
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :075809151
ลงประกาศเมื่อวันที่ :13-03-2024 13:53:22