อัลบั้มรูปภาพ

วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดล้างทำความสะอาดฟุตบาท ที่พักผู้โดยสาร หน้าโรงพยาบาลมหาราช และปากซอยพัฒนา

วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลอาหาร ลงพื้นที่ ตรวจสารปนเปื้อนในผลไม้ดอง ตลาดพืชผล

วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาถนนศรีปราช์ญถึงถนนเอกนคร

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลอาหาร ลงพื้นที่ สุ่มเก็บตัวอย่างผักส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจยาฆ่าแมลง ตลาดสดคูขวาง

วันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดล้างทำความสะอาดฟุตบาทและศาลาที่พักผู้โดยสารหน้าสวนสาธารณะคูขวาง

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานใบอนุญาต ออกหน่วยให้บริการออกใบอนุญาตนอกสถานที่ ณ ห้างสหไทยพลาซ่า

วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลอาหาร ลงพื้นที่ ตรวจสารฟอร์มาลีนในอาหารทะเล ตลาดบัวตอง

นพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองคูพาย

วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดล้างทำความสะอาดฟุตบาท บริเวณถนนราชดำเนิน

วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำคลองคูพาย ซอยคอกวัว

วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดพ่นกำจัดยุงลายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนคูขวาง

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บตบชวา คลองคูพาย ฝั่งถนนราชดำเนิน

วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดล้างทำความสะอาดตลาดสดคูขวาง

วันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ตัดหญ้าทีทำการชุมชนการเคหะฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลวัดเพชรจริก

วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดพ่นกำจัดยุงลายชุมชนจำปาขอม

วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดล้างทำความสะอาดถนนพัฒนาการคูขวาง

วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลตลาดและแผงลอย ลงพื้นที่ สำรวจแผงลอยรกร้าง ถนนอ้อมค่าย และถนนพัฒนาการคูขวาง

วันพุธ ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาในหมู่บ้านการเคหะฯ

วันอังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานสุขาภิบาลอาหาร ลงตรวจติดตามร้านจำหน่ายอาหารที่ต้องปรับปรุงแก้ไข และแจ้งเตือนให้ดำเนินการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร(รายใหม่)และแจ้งต่อใบอนุญาตสำหรับรายเก่าที่หมดอายุ

วันพุธ ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดล้างทำความสะอาดถนนพะเนียด

รวมทั้งหมด 796 กิจกรรม  หน้าที่   1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ] ถัดไป>>