อัลบั้มรูปภาพ

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักการประปา เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงและแก้ไขระบบน้ำประปา เปลี่ยนท่อเมนถนนเทวบุรี

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายชุมชนเศรษฐีศรีนคร และซอยพะเนียด 2

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและสำนักช่าง ลงพื้นที่ ทำความสะอาดและปรับปรุงวงเวียนน้ำพุ

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาลานกีฬาชุมชนชุมแสง

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักช่าง ลงพื้นที่ ปูยาง​คืนผิวจราจร​ (หลุมประปา)​ บริเวณแยกถนนกะโรม ถึง สามแยกชุมชน​สุขเจริญ​ ถนนเทวบุรี

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดล้างทำความสะอาดถนนรามราชท้ายน้ำ

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หน้าตลาดสดคูขวาง

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พ่นกำจัดยุงลายชุมชนตลาด แม่พยอม

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาถนนอ้อมค่ายวชิรวุธ

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในพื้นที่ชุมชนตลาดหัวอิฐ

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ เก็บขยะชิ้นใหญ่ ในพื้นที่ชุมชนกรแก้วและพื้นที่ข้างเคียง

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักการประปา เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงและแก้ไขระบบน้ำประปา ท่อแตกหน้า บจก.มิตซูชูเกียรติยนต์

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักการประปา เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงและแก้ไขระบบน้ำประปา ท่อรั่วซอยจ่าไผ่

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักการประปา เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงและแก้ไขระบบน้ำประปา ซอยรามราชท้ายน้ำ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาถนนราชดำเนิน หน้าวัดพระมหาธาตุ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บกองกิ่งไม้ บริเวณสนามหน้าเมือง

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ประกาศปิดบริการ ฉีดวัคซีนโควิด -19 ณ หอประชุมเมือง (ทุ่งท่าลาด) สำหรับกลุ่มอายุ 12-17 ปี และประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไปให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่โรงพยาบาลเทศบาลนคนครศรีธรรมราช ทุกวันศุกร์ (วันราชการ) เวลา 09.00 -15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 088-2620737 และ 088-2620738 โรงพยาบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ สำนักการประปา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 (วันนี้) เวลา 10.30 - 13.00 น. ตั้งแต่ถนนชลประทาน 3 ขวา ถึงสีแยกเบญจมฯ เนื่องจากท่อเมนประปา ขนาด 33 มม. แตกหน้า บจก.มิตซูชูเกียรติยนต์

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ดูดท่อหมู่บ้านการเคหะฯ

รวมทั้งหมด 531 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ] ถัดไป>>