อัลบั้มรูปภาพ

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักช่าง ลงพื้นที่ ตัดหญ้าบริเวณแยกคูขวาง -อนุสรณ์สถานสะพานยาว -สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ดูดท่อซอยสุชาติพัฒนา

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ตัดหญ้าซอยเจริญสุข

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาถนนชลประทานสี่ขวา

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมหลุมประปา ปูยางคืนผิวจราจร หน้าโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรม เทศบาลสัญจร ครั้งที่ 2 ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บขยะซอยร่วมใจ และซอยสารีบุตร

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บขยะในวัดสวนป่าน

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักช่าง ลงพื้นที่ ปรับระดับปูยางเสริมผิวจราจร ซอยเสริมนาม

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมหลุม ถนนมะขามชุม

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมหลุม ปูยางคืนผิวจราจร ซอยต้นหว้า

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักช่าง ลงพื้นที่ ปรับปรุงผิวจราจรทรุดตัว บริเวณซอยกะโรม 29

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาสามล้อพ่วงท้าย วันเปิดงานเทศบาลเดือนสิบ ประจำปี 2565 บริเวณหน้าสวนพระเงิน ตลอดเส้นทางถนนราชดำเนิน เข้าสู่เส้นชัย สวนสาธารณะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ‘84 (ทุ่งท่าลาด) ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ พ่นกำจัดยุงลายชุมชนศรีธรรมโศก

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ตัดหญ้าซอยกระโรม 40

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ดูดท่อข้างโรงเรียนไตรภูมิวิทยา

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ตัดหญ้าซอยราชนิคม 2

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พัฒนาชุมชนมะขามชุม

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ เก็บกองกิ่งไม้และขยะซอยมังคุด

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยสำนักการประปา เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงและแก้ไขระบบน้ำประปา ท่อรั่วถนนอ้อมค่าย

รวมทั้งหมด 531 กิจกรรม  หน้าที่   << กลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] ถัดไป>>